Odessa

Odessa de la vallée du rêve

"Odessa"

Helsesjekekt uten anmerkninger i 20 17
Helseattestet uten anmerkninger i mai 2018